Integritetspolicy

Denna policy förklarar hur eValent (eValent Group AB, org. 556470-4731) nedan benämnd eValent samlar in och använder personuppgifter. eValent hanterar säkerheten kring alla personuppgifter med största respekt och hänsyn, i enlighet med gällande lagstiftning i dataskyddsförordningen GDPR.

Enligt GDPR har du som ägare av personuppgifter rätt till information om vad som lagras om dig.

  • Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Du har rätt att bli raderad ur olika register.
  • Du har rätt till begränsning av behandling av uppgifter.
  • Du har rätt att flytta dina personuppgifter och göra invändningar.
  • Du har rätt att göra klagomål om uppgiftshantering och kan ha rätt till skadestånd.

Mer detaljerad information om GDPR kan du se på datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen

eValent samlar in personuppgifter när man beställer produkter eller tjänster via vår webbplats, kontaktar oss via kontaktformulär eller anmäler sig till vårt nyhetsbrev. Personuppgifterna kan innehålla namn, organisationsnummer, e-postadresser, telefonnummer eller adressuppgifter.

eValent använder personuppgifterna för att ta kontakt, upprätta och/eller fullgöra våra förpliktelser gentemot våra kunder och prospekt. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt och med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara personuppgifter längre för att efterfölja en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

eValent använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Våra cookies är inte kopplade till någon personligt identifierbar information. De flesta webbläsare godkänner cookies automatiskt men, det går att ställa in att man måste godkänna dem för varje webbplats. Att blockera vissa typer av cookies kan dock påverka upplevelsen genom att begränsa funktionalitet.

Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor om vår integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.