Konverteringsoptimering

Hur många besökare man än har i sin webbshop spelar det ingen roll om de inte omvandlas till kunder. Precis det här handlar konverteringsoptimering (CRO) om. Att göra fler av dina besökare till just betalande kunder. Vi på eValent gör en konverteringsoptimeringsanalys och ger dig strategier för att ta din digitala affär framåt.

Fördelarna med konverteringsoptimering

Lönsam tillväxt

När du ökar försäljningen genom att förbättra avkastningen hos din befintliga trafik skapas en trygg bas vilket ger större möjligheter till en snabbare expansion och hållbar tillväxt.

Beprövade metoder

Vi har lång erfarenhet och en stor kunskap kring konverteringsoptimering. Vår metodik bygger på tusentals tester som vi genom åren utfört åt hundratals kunder. Vi ger dig förslag och förbättringsmöjlighet som vi vet fungerar.

Snöbollseffekt

Varje förbättringsåtgärd som görs ger mer avkastning för varje lyckat test. Du ökar alltså även försäljningen tack vare den snöbollseffekt som skapas. Varje åtgärd vi gör eller rekommenderar tar dig närmare målet om ökad konvertering.

Konverteringsoptimering
- Så här jobbar vi

Definiera målsättning och nyckeltal

När vi påbörjar arbetet med din konverteringsoptimering berättar du vilka mål du har med den, och i din affär i stort. Därefter bestämmer vi tillsammans vilka KPI:er (nyckeltal) som passar bäst för att möta och nå dina formulerade mål.

Kontrollera mätpunkter så att alla nyckeltal optimeras

Vi arbetar endast mot data. Det innebär att allting vi gör måste kunna mätas och bevisas med statistik. Vi tar inga beslut baserade på magkänsla utan gör strategiska val baserade på det data visar.

Analys av data

För att optimera upplevelsen i din e-handel tar vi fram statistik som visar hur den presterar på exempelvis olika enheter och sidtyper. Genom att göra det kan vi kartlägga var försäljningen blöder - och var den har bäst potential.

Granskning ur ett besöksperspektiv

En bra användarupplevelse är otroligt viktigt för den webbshops framgång. eValents U/X-experter kontrollerar din e-handel för att säkerställa att den följer det som anses vara best practice.

Förslag på förbättringsåtgärder

Vi utforskar och utvärderar alla de möjligheter som finns när det kommer till förändringar i din webbshops design. Därefter presenterar vi skisser på vad vi anser att du bör ändra, och varför.

Störst avkastning till lägst kostnad

När vi arbetar med konverteringsoptimering prioriterar vi alltid de åtgärder som kräver minst insats men som har störst potential till avkastning. Vi ger dig en komplett strategi med allt som borde testas för att komma närmare dina mål. Alltid i en prioriterad ordning av vad som ger störst avkastning till lägst kostnad.

Vill du göra dina befintliga besökare till kunder?

När du anlitar oss för en konverteringoptimeringssanalys tar vi fram alla optimeringsåtgärder som finns, självklart utformade efter just dina mål och din e-handel. Med bred kunskap, många års erfarenhet och beprövade metoder hjälper vi dig att förändra hela din digitala affär. Låt oss köra igång.

Kontakta oss