Sökordsoptimering

Vill du öka din synlighet? Vi optimerar texten i din webbshop för att du ska rankas högre i sökmotorer och på lång sikt öka konvertering. När vi hjälper dig med sökordsoptimering ges du en långsiktig och hållbar SEO-strategi.

Vad är SEO?

SEO (sökoptimering) handlar om strategiskt välja ut ord och fraser för att öka synligheten online. Genom att SEO-optimera text i din e-handel konkurrerar du om plats i sökmotorer som exempelvis Google. Desto bättre du sökoptimerar din e-handel, desto större är chansen att du rankas högt vilket i sig leder till fler besök i din webshop.

Många e-handlare, och sajter generellt, har upptäckt den kraft ett bra SEO-arbete för med sig. Nämligen att driva organisk trafik från Google och andra sökmotorer. SEO är ett långsiktigt arbete och det finns inga genvägar för en hållbar synlighet på Google. Men genom att arbeta strategiskt med sökoptimering ökar du möjligheten att synas oftare, och högre upp, i rankingen på viktiga sökord och sökfraser.

Varför ska du arbeta med SEO?

Många har förstått vinsten av att aktivt jobba med sökoptimering och idag är det lite utav en hygienfaktor för att din e-handel ska stå ut ur bruset. Desto högre upp din webshop rankas på exempelvis Google, desto fler kommer att klicka sig in. SEO handlar alltså om att konkurrera om placeringar i sökmotorer för att i slutändan driva mer trafik och därmed öka chanserna för konvertering.

Varför är en hög ranking egentligen viktigt?

Du känner säkert igen dig i att det inte är särskilt ofta som man scrollar långt ner eller till och med bläddrar bland sökresultaten när man exempelvis googlat. Om det stämmer överens med hur du använder din sökmotor är du långt ifrån ensam. De allra flesta klickar sig in på något av de högst rankade resultaten som dyker upp i en sökning. Det finns även en uppfattning om att de högst rankade resultaten är de mest trovärdiga företagen, något som också bidrar till att fler klickar sig in på just dessa sidor.

Fördelarna med att arbete med SEO

  • Genom att synas i många olika sökningar ökar varumärkeskännedom
  • Gör det enklare för dina potentiella kunder att hitta din webshop och att kunna genomföra köp
  • Känslan av att vara ett trovärdigt företag ökar genom högre ranking på Google
  • Öka trafik genom att rankas högt på Googles organiska resultatlista

Så här jobbar vi

När vi arbetar med sökoptimering för en webshop eller hemsida arbetar vi alltid utifrån en strategi som vi inledningsvis tar fram. Vi kallar arbetet med din webshop för trestegsraket.

Steg 1: Analys och felsökning

I steg 1 av arbetet med din webshops sökoptimering gör vi en SEO-analys och tar fram en långsiktig SEO-strategi. Efter analysen tas en lista på åtgärder fram och en utvecklingsplan för din e-handels sökoptimering presenteras och gås grundligt igenom. Det innebär att du hela tiden kommer ha koll på vad som ska göras och varför. I steg 1 görs även en sökordsanalys där vi tillsammans tar fram lämpliga, relevanta sökord och strategi för produkter och kategorier. Vi sätter upp mål för projektet och följer regelbundet upp dessa för att tydliggöra effekten av arbetet. Den utvecklingsplan vi tar fram blir ett projektdokument som vi återkommer till under hela projektets gång.

Steg 2: Optimering och implementering

I steg 2 verkställer vi de åtgärder vi tog fram i SEO-analysen och själva optimeringen av din webshop genomförs. Detta genom att implementera den nya SEO-text som tagits fram och justera de “fel” som upptäckts. I samråd med dig verkställer vi också de utvecklingspunkter som tagits fram i steg 1.

Steg 3: Utvärdering

När det initiala arbetet är utfört följer vi tillsammans upp effekterna av det. Vi presenterar även en plan för fortsatta åtgärdet. Du får alltid en action plan som innehåller vad vi ska göra, vad vi har gjort och vad resultatet av arbetet blivit.

Låt experter sköta ditt SEO-arbete

Behöver du hjälp med att sökoptimera din e-handel? Kontakta oss så kör vi igång!

Kontakta oss